Projekční činnost

Vytápění

Nabízíme vypracování projektové dokumentace ústředního vytápění od klasického vysokoteplotního s otopnými tělesy přes nízkoteplotní podlahové vytápění, po teplovzdušné vytápění krbovými kamny. Samozřejmostí je návrh nejvhodnějšího zdroje tepla dle místních podmínek a přání investora.

Vzduchotechnika

Zpracováváme projekty vzduchotechnických zařízení od jednoduchých větrání sociálních zařízení, přes rekuperační větrání rodinných domů, po průmyslové aplikace.

Zdravotně technické instalace

V oboru zdravotně technických instalací provádíme projekty vnitřních kanalizačních rozvodů včetně přípojek na hlavní kanalizační řád, vnitřních rozvodů studené a teplé vody včetně přípojky na hlavní kanalizační řád, vnitřních rozvodů plynu včetně přípojky na hlavní plynovodní řád.

Inženýrská činnost

Samozřejmostí je vyřízení vyjádření příslušných úřadů státní správy a správců inženýrských sítí.

Osvědčení

Na všechny uvedené činnosti máme osvědčení od ČKAIT.

Externí spolupráce

V rámci komplexnosti naší činnosti dokážeme zajistit i jiné projekční činnosti spojené s výstavbou objektů prostřednictvím našich externích spolupracovníků.

Cenové podmínky

U jednotlivých projektů je cena určována individuálně dle rozsahu a náročnosti.